Mindfulness in Amsterdam

Aanmelden

Via de e-mail

U kunt zich ook aanmelden via de e-mail. Klikt u dan op deze link indien u zich aan wil melden voor de reguliere/basis training. Er verschijnt dan een formulier met een aantal vragen betreffende de reden van uw aanmelding en de aard van uw klacht(en). Ook vragen wij hierin naar een aantal persoonsgegevens. Na ontvangst van uw e-mail nemen wij z.s.m. contact met u op.


Telefonisch

U belt naar 06-16489963.
In het gesprek zal ik u een aantal vragen stellen betreffende de reden van uw aanmelding en aard van uw eventuele klacht(en). Dit heeft tot doel om tot een eerste inschatting te komen of u bij ons aan het juiste adres bent. Zo ja, dan kunnen we overgaan tot het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Mocht u de voicemail krijgen, spreekt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in.

 


Robert Vriesman 2006-2014