Mindfulness in Amsterdam

Tarieven, vergoedingen en betalingsvoorwaarden 2014
 

Mindfulness Basistraining


Mindfulness Vervolgtraining

De totale kosten zijn € 495,-  Dit bedrag is inclusief materiaal (diverse cd's met oefeningen, overzichtelijke trainingsmap met alle hand-outs), koffie/thee, het intakegesprek en een eindgesprek als u dat wenst. Indien u na het intakegesprek in eerste instantie besluit om niet deel te nemen worden voor dit gesprek geen kosten in rekening gebracht.

Een deel van de deelnemers aan mijn trainingen hebben (een gedeelte van) de kosten van de training vergoed gekregen van hun zorgverzekeraar. Voor 2014 heb ik met iedere zorgverzekeraar een contract voor zowel de Generalistisch Basis GGZ (GB-GGZ) als de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ).
Een mogelijke vergoeding is onder andere afhankelijk van welke zorgverzekeraar en welk pakket u heeft, uw hulpvraag en of er sprake is van een verwijzing door de huisarts.

Ik sta u graag te woord met uitleg over eventuele mogelijkheden en hoe u een en ander het beste kan navragen bij uw zorgverzekeraar.

De training vindt doorgang bij 6 of meer deelnemers.
Bij onvoldoende inschrijvingen volgt volledige restitutie van het cursusgeld. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van de training.

Indien de trainer onverhoopt door overmacht niet aanwezig kan zijn dan
zal hij eerst proberen voor een vervanger te zorgen. Als dit niet lukt zal
op een nader te bepalen datum een vervangende zitting worden aangeboden.
 

Betalingsvoorwaarden:

- Na het intakegesprek geeft u aan of u wilt deelnemen of niet.
- Als u heeft aangegeven deel te willen nemen en de deelname-
  overeenkomst ondertekend door ons is ontvangen is er sprake van
  een aanmelding. Er wordt dan een plek voor u gereserveerd.
  Indien de training door u zelf bekostigd wordt ontvangt van ons een factuur.
  Deze factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien u niet tijdig betaald
  kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.


Annuleringsvoorwaarden:

Annulering voor het intakegesprek:
Het intake/kennismakingsgesprek dient u minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Bij annulering korter dan 24 uur worden de volledige kosten voor het gesprek ( 35,-) in rekening gebracht.

Annulering na het intakegesprek:
- Bij annulering, door de deelnemer, tot vier weken voor aanvangsdatum
  van de training wordt 75,- annuleringskosten in rekening gebracht.
- Bij annulering, door de deelnemer, van vier weken tot een week voor
  aanvangsdatum van de training wordt 50% ( 247,50) van het totale
  cursusgeld in rekening gebracht.
- Binnen een week voor aanvangsdatum is annulering niet meer
  mogelijk en blijft u het volledige cursusgeld verschuldigd ( 495,-).


Klik hier om u aan te melden. Na uw aanmelding volgt een kennismakings/intakegesprek. Hiervoor nemen wij contact met u op.
De totale kosten zijn € 225,-  Dit is inclusief de hand-outs, cd's en de koffie/thee.

De training vindt doorgang bij 6 of meer deelnemers.
Bij onvoldoende inschrijvingen volgt volledige restitutie van het cursusgeld. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van de training.

Indien de trainer onverhoopt door overmacht niet aanwezig kan zijn dan
zal hij eerst proberen voor een vervanger te zorgen. Als dit niet lukt zal
op een nader te bepalen datum een vervangende zitting worden aangeboden.


Betalingsvoorwaarden:

- Als u heeft aangegeven deel te willen nemen en de deelname-
  overeenkomst ondertekend door ons is ontvangen is er sprake van
  een aanmelding. Er wordt dan een plek voor u gereserveerd en u
  ontvangt van ons de factuur voor de training. De factuur dient binnen
  14 dagen te zijn voldaan. Indien u niet tijdig betaald kunnen er extra
  kosten in rekening worden gebracht.


Annuleringsvoorwaarden:

- Bij annulering, door de deelnemer, tot vier weken voor aanvangsdatum
  van de training wordt 50,- annuleringskosten in rekening gebracht.
- Bij annulering, door de deelnemer, van vier weken tot een week voor
  aanvangsdatum van de training wordt 50% ( 112,50) van het totale
  cursusgeld in rekening gebracht.
- Binnen een week voor aanvangsdatum is annulering niet meer
  mogelijk en blijft u het volledige cursusgeld verschuldigd ( 225,-).
- Er kan geen restitutie of korting plaats vinden indien de deelnemer zelf een
  of meerdere bijeenkomsten af moet zeggen.

 

Robert Vriesman 2006-2014